personalized jewelry,personalized name necklace

adidas Nemeziz 17+ white

go here

adidas predator football

Samarbejde - Ubjerg & Møgeltønder Kirke

Samarbejde mellem kirker og samarbejde i den dansk-tyske menighed bl.a. gudstjenester

Ubjerg kirkes vigtigste samarbejde finder sted i de fælles aktiviteter og gudstjenester, som den dansk-tyske menighed i Ubjerg deltager i. Balancen mellem samarbejde og respekt for forskelle i sprog og kultur er et særkende for Ubjerg kirke og menighed.
Ubjerg kirke arbejder også for at samarbejde med lignende tysk-danske menigheder på den tyske side af grænsen. Der er et godt og givende naboskab med Aventoft menighed (DSUK), som Ubjerg grænser op til mod syd dvs. i Tyskland.

Ubjerg kirke samarbejder især med Højer, Daler, Visby, Emmerlev og Ubjerg kirke.
Samarbejdet mellem kirkerne er frivilligt. På nuværende tidspunkt samarbejdes der om 3 årlige Fællesgudstjenester. Kirkerne skiftes til at være værtskirke. Og formålet med Fællesgudstjenesterne er, at menigheder og sogne kan lære hinanden at kende og mødes og tale sammen.
På længere sigt kan samarbejdet om gudstjenester naturligt føre til samarbejde på alle mulige andre områder.
Kirkerne inviterer også gerne til egne sær-gudstjenester, som har til hensigt at understøtte lokale traditioner og begivenheder.

Endvidere indgår Ubjerg kirke i samarbejdet om afholdelse af Open Air gudstjeneste på 2. pinsedag.
Sidste år fandt Open Air gudstjenesten sted ved Emmerske Bedehus pga. forbindelsen til Brorson, da 2014 fejres som Brorson-år. I år 2015 fejredes gudstjenesten i Schackenborg Slotspark.