personalized jewelry,personalized name necklace

adidas Nemeziz 17+ white

go here

adidas predator football

Om gudstjenester - Ubjerg & Møgeltønder Kirke

Om gudstjenester

Danske gudstjenester i Ubjerg har almindeligvis flg. form og finder sted på flg. tidspunkter.
Kl. 10.30 Gudstjeneste med altergang.
Tyske gudstjenester finder sted kl. 10.00.
Ved særlige gudstjenester fx dansk-tyske holdes gudstjeneste kl. 14.00 eller kl. 19.00

Gudstjeneste med altergang har flg. form
(M: menighedens svar ledet af sanger/orgel; P: præsten siger)

Præludium
Indgangsbøn

1.salme
Hilsen – M: Og med din Ånd!
Bøn – M: Amen!
Læsning fra GT

2. salme
Læsning fra NT
Trosbekendelse – M: : Salme 123 v.7 ”Lad verden ej med al sin magt”

3. salme
P: Dette hellige evangelium skriver evangelisten …
M: Gud være lovet for sit glædelige budskab!
Evangelielæsning
Prædiken
Lovprisning
Kirkebøn
Meddelelser
Apostolsk velsignelse

4. salme
Altergang
P: Opløft jeres hjerter til Herren! Lad os prise hans navn!
Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den almægtige,
han som var, og som er, og som kommer.
M: Hosianna i det højeste
P: Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
M: Hosianna i det højeste

Salme 439 v.1 ”O du Guds lam”
Bøn – M. svar: Amen!
Fadervor – M. svar: Amen!
Indstiftelsesordene
Uddeling af brød & vin med efterflg. bortsendelsesord

Nadversalme – 428 Fader tak for liv
Bøn – M: Amen
Velsignelse – M: 3x Amen

5. salme
Udgangsbøn
Postludium

Gudstjeneste med altergang og dåb har flg. form
(M: menighedens svar ledet af sanger/orgel; P: præsten siger)

Præludium – indgang med dåbsbarn
Indgangsbøn

1.salme
Hilsen – M: Og med din Ånd!
Bøn – M: Amen!
Læsning fra GT

2.salme
Dåb
Lovprisning og bøn
Skriftlæsning
Korstegnelse
Hvad er barnets navn?
Trosbekendelse
Dåb i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn
Bøn & Fadervor med håndspålæggelse
Faddertiltale

3.salme
Læsning fra NT

4. salme
P: Dette hellige evangelium skriver evangelisten …
M: Gud være lovet for sit glædelige budskab!
Evangelielæsning
Prædiken
Lovprisning
Kirkebøn
Meddelelser
Apostolsk velsignelse

5. salme
Altergang
P: Opløft jeres hjerter til Herren! Lad os prise hans navn!
Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den almægtige,
han som var, og som er, og som kommer.
M: Hosianna i det højeste
P: Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
M: Hosianna i det højeste
Salme 439 v.1 ”O du Guds lam”
Bøn – M. svar: Amen!
Fadervor – M. svar: Amen!
Indstiftelsesordene
Uddeling af brød & vin med efterflg. bortsendelsesord

Nadversalme – 428 Fader tak for liv
Bøn – M: Amen
Velsignelse – M: 3x Amen

6. salme
Udgangsbøn
Postludium – udgang med dåbsbarn

Kort gudstjeneste har flg. form
(M: menighedens svar ledet af sanger/orgel; P: præsten siger)

Præludium
Indgangsbøn

1.salme
Hilsen – M: Og med din Ånd!
Bøn – M: Amen!
Læsning fra GT

2. salme
Læsning fra NT
Trosbekendelse – M: Salme 123 v.7 ”Lad verden ej med al sin magt”

3. salme
P: Dette hellige evangelium skriver evangelisten …
M: Gud være lovet for sit glædelige budskab!
Evangelielæsning
Prædiken
Lovprisning
Kirkebøn
Meddelelser
Apostolsk velsignelse

4. salme
Fadervor – M: Amen
Velsignelse – M: 3x Amen

5. salme
Udgangsbøn
Postludium