personalized jewelry,personalized name necklace

adidas Nemeziz 17+ white

go here

adidas predator football

Gudstjenester - Ubjerg & Møgeltønder Kirke

Gudstjenester i Ubjerg kirke

A) Gudstjeneste med altergang
Præludium
Indgangsbøn

1.salme –
Hilsen – M. svar: Og med din ånd!
Indledningskollekt – M. svar: Amen!
Læsning fra GT

2.salme –
Læsning fra NT
Trosbekendelse siges – M. svar: Sal. 123 v.7 Lad verden ej med al sin magt

3.salme –
P. siger: Dette hellige evangelium skriver evangelisten
– M. svar: Gud være lovet for sit glædelige budskab
Evangelielæsning
Prædiken
Lovprisning
Kirkebøn
Meddelelser
Apostolsk velsignelse

4.salme –
Altergang:
P. siger: Opløft jeres hjerter til Herren! Lad os prise hans navn!
Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den almægtige,
han som var, og som er, og som kommer.
– M. svar: Hosianna i det højeste
P. siger: Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
– M. svar: Hosianna i det højeste
– M. synger: salme 439 v.1 ”O du Guds lam”
P. beder en bøn: Opstandne Herre og frelser.…..
– M. svar: Amen!
P. beder Fadervor
– M. svar: Amen!
P. siger: Indstiftelsesordene (derefter uddeling og bortsendelse)

Nadversalme – salme 428 ”Fader tak for liv og ånde ”
Slutningskollekt – M. svar: Amen!
Velsignelse – M. svar: 3x Amen!

5. salme –
Udgangsbøn
Postludium

B) Dåbsgudstjeneste
Præludium

1.salme –
Lovprisning
Bøn
Skriftlæsninger

Dåb
– Korstegnelse
– Trosbekendelse
– Dåb i den treenige Guds navn
– Bøn
– Fadervor

Faddertiltale

2. salme –
Bøn – M. svar: Amen!
Velsignelse – M. svar: 3xAmen!

3. salme –
Postludium

KIRKEBIL
Til såvel danske som tyske gudstjenester i Ubjerg eller andre kirkelige arrangementer for menigheden kan man gratis bestille kirkebil.
Søndage hvor der ikke er dansk eller tysk gudstjeneste i Ubjerg, kan man også gratis bestille kirkebil til gudstjenester i Tønder og Møgeltønder.

Kirkebil bestilles hos Tønder Taxa tlf. 7472 2900 eller Vidå Taxi tlf. 7472 2211.
Bilen bestilles senest dagen før kl. 16.00.