personalized jewelry,personalized name necklace

adidas Nemeziz 17+ white

go here

adidas predator football

Gudstjenester Møgeltønder Kirke

Gudstjenester

A) Gudstjeneste med altergang
Præludium
Indgangsbøn

1.salme –
Hilsen – M: Og Herren være med dig!
Indledningskollekt – M: Amen!
Læsning fra GT

2. salme –
Læsning fra NT
Trosbekendelse – M: 3x Amen

3. salme –
P: Dette hellige evangelium skriver evangelisten …
M: Gud være lovet for sit glædelige budskab!
Evangelielæsning
Prædiken
Lovprisning
Kirkebøn
Meddelelser
Apostolsk velsignelse

4. salme –
Nadver:
ritual b (se salmebogen side 799 ff. – dog synges/spilles kun første vers af sal. 439 O du Guds lam)
Nadversalme – 428 Fader tak for liv
Slutningskollekt – M: Amen
Velsignelse – M: 3x Amen

5. salme –
Udgangsbøn
Postludium

B) Gudstjeneste med altergang og dåb
Præludium
Indgangsbøn

1.salme –
Hilsen – M. svar: Og Herren være med dig!
Indledningskollekt – M. svar: Amen!
Læsning fra GT

2.salme –
Dåb
3.salme

Læsning fra NT

4.salme –
Dette hellige evang. – M. svar: Gud være lovet………..
Evangelielæsning
Prædiken
Kirkebøn
Apostolsk velsignelse

5.salme –
Nadver:
ritual b (se salmebogen side 799 ff. – dog synges/spilles kun et vers af O du Guds lam)
Nadversalme – 428 Fader tak for liv
Slutningskollekt – M. svar: Amen
Velsignelse – M. svar: 3x Amen

6.salme –
Udgangsbøn
Postludium

B) Gudstjeneste uden altergang
Præludium
Indgangsbøn

1.salme –
Hilsen – M svar: Og Herren være med dig!
Kollekt – M svar: Amen!
Læsning

2. salme –
Læsning
Trosbekendelse – M. svar: 3xAmen!

3.salme –
Evangelielæsning – M. svar: Gud være lovet….!
Prædiken
Lovprisning
Kirkebøn
Meddelelser
Apostolsk velsignelse

4.salme –
Fadervor – M. svar: Amen!
Velsignelse – M. svar: 3x Amen!

5.salme –
Udgangsbøn
Postludium